Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Regering arbejder for, at EU’s lægemiddelagentur (EMA) flyttes til København

Med den danske tradition for at værne om patientsikkerhed, et vigtigt forskningsmiljø og en tung og innovativ lægemiddelindustri har Danmark gode forudsætninger for at huse EU’s lægemiddelagentur, når agenturet og dets 900 ansatte skal genplaceres efter den britiske udtræden af EU. Sådan lyder det fra den danske regering, som nu byder ind på at få EMA til København.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger bl.a.: "Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag formelt kan lancere Københavns kandidatur som nyt hovedsæde for EMA – det har vi arbejdet på i flere måneder. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen er hård, men jeg er overbevist om, at det vil være en gevinst for både Danmark, EMA og EU at placere lægemiddelagenturet i København.

Danmark har en af verdens førende lægemiddelindustrier, vi huser allerede FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO, og København er en central og dynamisk bro til resten af Europa. Derfor vil jeg sammen med resten af regeringen og den nye særlige udsending for EMA, Lars Rebien Sørensen, de kommende måneder arbejde benhårdt for at samle opbakning til Danmarks kandidatur".


Lægemiddelagenturet har ansvaret for den videnskabelige vurdering og overvågning af lægemidler, der er udviklet af medicinalfirmaer til brug i EU. Agenturet spiller derfor en central rolle i at sikre, at lægemidler til det europæiske marked er sikre, effektive og af høj kvalitet. Derfor vil Sundheds- og Ældreministeriet de kommende måneder spille en central rolle i at tiltrække EMA til København.

”Patientforeningen støtter regeringens initiativ, og vi håber at det vil bevirke, at man i Danmark sætter patienten i centrum. Derfor skal man bl.a. sikre patienterne valgmuligheder med en bedre implementering af Patientmobilitetsdirektivet, og helt generelt bør Danmark arbejde for at pengene følger patienterne og ikke murstenene,” siger Patientforeningens formand Niels Jørgen Langkilde.

”Det vigtige er, at vi sikrer optimale vilkår for EMA til at udføre sine opgaver, for patienterne i EU skal fortsat kunne være helt trygge ved de lægemidler, der er på markedet. Hvis Danmark bliver valgt, er vi klar til at levere det, EMA har brug for, og sammen med Københavns Kommune sørge for, at der bliver taget ordentlig hånd om de ansatte og deres familier", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.


EMA, der i dag er placeret i London, har knap 900 ansatte og koordinerer EU-medlemslandenes arbejde med at godkende og overvåge lægemidler. I forbindelse med den løbende forbedring af reguleringen af lægemidler i EU leverer EMA videnskabelig rådgivning til lægemiddelindustrien.

EMA forventes at blive flyttet fra London til et andet EU-land, når Storbritannien i løbet af de kommende år vil udtræde af EU. Det er ikke fastlagt, hvornår der vil blive truffet en beslutning om genplaceringen af EMA.

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail