Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Perspektivløs aftale om lægedækning

​På Christiansborg er der indgået et bred aftale om at sikre god lægedækning i hele landet. Målet om god lægedækning for alle kan Patientforeningen helt tilslutte sig, men metoderne er ikke de bedste.

- Et hovedproblem er at vi mangler læger. Det er besluttet, at der årligt skal optages yderligere 50 læger i Aalborg. Det er en beskeden begyndelse. Der skal uddannes mange flere læger, for kun på den måde kan vi sikre en god læge- og speciallæge-dækning til alle danskere, siger Patientforeningens formand, og fortsætter:

- Lægebetalingen skal designes på en anden måde. Lægernes indtjening skal ses i nøje sammenhæng med antallet af konsultationer. Basishonorar for de danske læger skal konverteres til bedre betaling for konsultationerne og behandlingerne. Det vil gøre det mere attraktivt at nedsætte sig i områder med relativt mange med et ringere helbred.

- En række opgaver, som i dag ordnes af lægerne, kan man overveje at uddelegere til andet sundhedspersonale - evt. efter en passende efteruddannelse.

- Patientforeningen mener, at vi skal passe godt på den privatpraktiserende familielæge. De kender patienterne, patienternes familier og området de arbejder i. De skifter ikke i et væk, for de har investeret store beløb i egen klinik og udstyr. Tilsammen giver det patienterne de bedste forhold. Det system skal vi ikke underløbe ved at give endnu bedre forhold for regionsklinikkerne, slutter Patientforeningens formand Niels Jørgen Langkilde

Yderligere oplysninger: Niels Jørgen Langkilde, formand for Patientforeningen, tlf.: 20 96 70 00 og njl@patientforeningen.dk

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail