Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Mærkning af slagtemetoder


Flere medlemmer af Patientforeningen er optaget af produktionsmetoderne og slagtemetoderne for de dyr, som de spiser når de er på hospitalet. Økologisk kød mærkes, så man kan se, at det er økologisk. Mange vil også gerne kende slagtemetoden, men den mærkes meget sjældent skønt en del patienter efterspørger det.

I Folketinget svarede den fungerende sundheds- og ældreminister således på et spørgsmål om forbrugernes retstilling:

Spørgsmål nr. 509:

”Vil ministeren redegøre for borgerens retstilling, såfremt de imod deres tro/vilje får serveret halalslagtet kød på restaurationer?”

Svar:

Forbrugere, der af forskellige hensyn gerne vil undgå kød slagtet ved en bestemt metode, opfordres til at spørge ind til slagtemetode direkte hos den enkelte restaurant. Hvis der herefter bliver serveret andet end det, der er oplyst om, gælder de generelle regler om, at man ikke må vildlede forbrugeren. Hvis f.eks. en restaurant oplyser om, at de serverer kød fra ikkehalalslagtede dyr, så er det vildledning af forbrugeren, hvis det serverede kød alligevel kommer fra halalslagtede dyr. Man har som forbruger altid mulighed for at henvende sig til Fødevarestyrelsen, hvis man føler sig vildledt af mærkningen og markedsføringen af fødevarer.

- Vi er ved at komme dertil, at forbrugernes retstilling bedst sikres ved en mærkning af slagtemetoden på alt kød, siger Patientforeningen formand Niels Jørgen Langkilde og fortsætter: God og troværdig mærkning er en forudsætningen for at forbrugerne kan træffe et valg på oplyst grundlag.

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail