Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Patientforeningen har hermed fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling mandag den 23. april kl. 15.00 på adressen Slotsholmsgade 1-3, 1216 København K. (Den Gamle Børsbygning)

Mødet finder sted hos Sundhed Danmark og Branchedirektør Jesper Danneris Luthman vil efter generalforsamlingen kl. 16.00 fortælle om den nye organisation, der tidligere hed Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.


Dagsorden for generalforsamlingen


1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2) Formandens beretning.

3) Kassererens beretning med fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4) Budgetorientering og fastsættelse af medlemsbidraget for det kommende år.

5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen).

6) Valg af:

​   a) medlemmer til bestyrelsen

​   b) 2 suppleanter til bestyrelsen

​   c) revisor

7) Eventuelt. Alt kan drøftes, men intet kan vedtages, der ikke er på dagsorden.

På en generalforsamling - ordinær som ekstraordinær - afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, idet vedtægtsændringer dog kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Enhver, der har været medlem mindst 3 måneder, og som har betalt det senest opkrævede kontingent, har ret til en stemme på generalforsamlingen.

Kollektive -/firmamedlemskaber giver dog ret til 2 stemmer. Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt gældende for den pågældende generalforsamling, idet ingen dog kan repræsentere mere end 3 stemmer inkl. sin egen.

Tilmelding og evt. forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendes til direktør Anders Vestergaard på av@patientforeningen.dk

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Rishøjvej 2, 5672 Broby - Telefon 60 39 39 99

  Send en e-mail