Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Om Patientforeningen

Patientforeningen er Danmarks eneste patientforening med direkte medlemskab, som arbejder i patientens interesse uanset sygdommens art.

Den helt overordnede vision er ​normalisering af hospitalsområdet:

Hospitalsområdet skal være som det øvrige servicesamfund.

I stedet for at det er patienterne, der skal vente i venteværelset, skal det være lægerne og hospitalerne, der skal vente på patienterne.

Udbyderen er til for kunden. Sådan er det på alle andre områder i vort samfund. Det er det normale.

Sådan kan det også blive på hospitalsområdet.

Lighed og frit valg

I Patientforeningen kræver vi lighed.

Alle patienterne skal have frit hospitalsvalg.

Det skal være fra første dag, en behandlingskrævende sygdom er konstateret.

Det frie valg skal ikke være forbeholdt dem, der har penge eller forbindelser.
​Det frie valg skal være baseret på, at patienterne har penge med fra det offentlige sygesikringssystem, vi alle betaler til.

Patientideologi

Politisk ideologi skal udskiftes med patientideologi.

Patientideologi går ud på, det i hvert enkelt tilfælde skal dreje sig om, hvad der er bedst for patienten.

Den, der skal afgøre hvad der er bedst, er selvfølgelig patienten i samarbejde med patientens privat praktiserende læge.

En sådan model er ikke socialistisk eller liberalistisk ideologi.

Det er patientideologi.

Det er logik for frie, selvstændige patienter. 


Patienter skal oplyses om behandlingsmuligheder. Det gælder offentlige sygehuse og private hospitaler og klinikker. Der skal oplyses om mulighed for behandling i udlandet jf. ​Patientmobilitetsdirektivet.

Ved fejlbehandling skal der oplyses om klagemuligheder og rettigheder.


Vi kræver værdige forhold for patienterne.

​Ingen vil finde sig i, ved indlogering på et hotel, at blive anvist et værelse, hvor der i forvejen befinder sig en anden gæst, måske mere end en.
​På offentlige sygehuse placeres syge på stuer, hvor der er andre patienter - og i værste fald på gangene. Det er helt urimeligt og uanstændigt.

​Tavshedspligt og privatliv.

​Iflg. loven har alle krav på diskretion, men reglerne overtrædes dagligt på offentligt drevne sygehuse, hvor læger kommunikerer med patienter i andre patienters påhør.

Politikere og dialog.
​Ved deltagelse i samfundsdebatten søger Patientforeningen at påvirke politikere og andre beslutningstagere. Der foregår konstant arbejde for at forbedre forholdene for patienterne. 

Hvem betaler til Patientforeningen?​

Patientforeningen får ingen penge fra hverken offentligt drevne sygehuse, privathospitaler, medicinalindustri, fonde eller interesseorganisationer.

​​Der er intet indirekte medlemskab.

Eneste indtægtskilde er medlemskontingent og bidrag fra medlemmer.

Patientforeningen modtog for 2015 et driftstilskud fra Udlodningsmidlerne på kr. 20.457,50

​Historisk

Patientforeningen har sin oprindelse i Danmarks første større privathospital, Mermaid Clinic.

Hospitalet åbnede i efteråret 1989 i Ebeltoft.
Mermaid Clinic havde på sit højeste 51 senge.

I foråret 1994 gik Mermaid Clinic konkurs med et samlet tab på mindst 150 mio. kr.

​Baggrund for etablering af hospitalet var ideen/drømmen om, at der skulle være alternativ behandlingsmulighed.


Offentligt monopol på hospitalsområdet havde vist sig at være dårligt for patienterne.

At Mermaid gik fallit, skyldtes en massiv politisk ideologisk modstand mod hospitalet.

​En kreds af begejstrede kunder på hospitalet stiftede den støtteforening, der siden kom til at danne grundlaget for Patientforeningen.

Patientforeningen er 100% patienternes forening.

​------------------------------------

Samarbejde med andre foreninger

I Patientforeningen har vi et godt samarbejde med andre Patientforeninger, men vi repræsenterer ikke andre foreningers synspunkter. Der er gensidig uafhængighed.

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få forbedret forholdene. 

Vi siger nej tak til gamle floskler som "patienten i centrum"
​Patientforeningens målsætning er: 

Patienten som kunde.
Støt os i dette arbejde.

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE​

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Telefon 60 39 39 99 - man-fredag kl. 12.00 -19.00

  Send en e-mail