Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Patientforeningen – erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det er vigtigt for Patientforeningen at beskytte de personlige oplysninger, som foreningens medlemmer afgiver.

Denne fortrolighedsaftale forklarer, hvilke personlige data Patientforeningen indsamler, og hvordan vi anvender og opbevarer disse data.

Personlige data, som vi indsamler

Patientforeningen indsamler data for at sikre en effektiv og sikker kommunikation mellem foreningen og medlemmerne.

Patientforeningen modtager oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i forbindelse med, at et medlem indmelder sig i foreningen.

Disse oplysninger lagres efter modtagelsen på foreningens hjemmeside, beskyttet med kodeord. På baggrund heraf udfærdiger medlemssekretæren en intern liste med disse oplysninger. Patientforeningens bestyrelse har adgang til oplysningerne.

Når medlemmerne i øvrigt henvender sig til bestyrelsen via e-mail, registreres navn og e-mailadresse.

Patientforeningen modtager IKKE og indhenter IKKE oplysninger om personnumre.

Patientforeningen henter ikke data fra tredjepart.

Patientforeningen videregiver alene medlemmernes navne og privatadresser til Nets med henblik på opkrævning af kontingent.

Medlemmernes personlige oplysninger anvendes ikke i kommercielt øjemed.

Den dataansvarlige er Patientforeningens direktør.

Sådan bruger Patientforeningen personlige data

Patientforeningens bestyrelse bruger de indsamlede data til følgende hovedformål:

(1) ​til at sende meddelelser, herunder indkaldelser og nyhedsbreve samt henvendelser eller generel orientering til medlemmerne samt

(2) ​til at ajourføre Patientforeningens medlemsliste.

Rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger

Patientforeningen overholder gældende lovgivning i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, der er gældende fra den 25. maj 2018. Det omfatter følgende rettigheder, hvis det er relevant:

Hvis behandling af personlige oplysninger er baseret på medlemmets samtykke, har medlemmet til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke med henblik på senere behandling.

  • Medlemmet har ret til at anmode Patientforeningen om adgang til og berigtigelse af de personlige data.
  • Medlemmet har ret til at protestere over behandlingen af sine personlige data, og
  • Medlemmet har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed

Sådan opbevarer og behandler Patientforeningen personlige data

Personlige data, der er indsamlet, gemmes og behandles af enkelte udpegede bestyrelsesmedlemmer, primært direktør, medlemssekretær og kasserer.

Eneste tredjepartsagent er Nets, der udsender den årlige kontingentopkrævning.
Bestyrelsen informerer kun Nets om medlemmernes navne og privatadresse.

Patientforeningens lagring af personlige data

Medlemmernes personlige data opbevares i sekretariatet og Nets, så længe det anses for nødvendigt, dvs. så længe det pågældende er medlem.

Herefter vil medlemmets personlige data blive slettet fra Patientforeningens database.

Patientforeningen hjemmeside hostes p.t. af Danaweb

Bestyrelsen anvender p.t. mail og MailChimp som platform for udsendelse af nyhedsbreve mv.

Medlemmernes personlige oplysninger lagres hos medlemssekretæren og hos kassereren på pc, som er udstyret med databeskyttelses- og antivirusprogram.

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Patientforeningen opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, når der lovmæssigt er behov for det, eller når det i øvrigt findes nødvendigt.

Hvis der er væsentlige ændringer i erklæringen eller i den måde, hvorpå bestyrelsen bruger de personlige oplysninger, vil sådanne ændringer blive fremlagt som forslag til vedtagelse på den årlige generalforsamling. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

Sådan kontaktes Patientforeningen

Spørgsmål eller klager vedrørende sekretariatets eller bestyrelsens behandling af medlemmernes personlige oplysninger kan rettes til Patientforeningen telefonisk eller via e-mail.
Kontaktinformationer fremgår af Patientforeningen hjemmeside under ”Kontakt”. Sekretariatets og Bestyrelsens telefonnumre og direkte mailadresser fremgår på Patientforeningen.dk under Om os / Bestyrelse.

​Maj 2018

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Rishøjvej 2, 5672 Broby - Telefon 60 39 39 99 - man-fredag kl. 13.00 -20.00

  Send en e-mail