Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Gå-hjem-møde med Jane Heitmann, MF (V) om det sammenhængende patientforløb


Patientforeningen inviterer til gå-hjem-møde med

Jane Heitmann, MF (V), Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

​​​

Det sammenhængende patientforløb

Program for gå-hjem-møde på Christiansborg

Onsdag den 13. marts 2019, kl. 16.30-18.00

(Vigtigt – af sikkerhedsmæssige hensyn mødes vi ved gæsteindgangen kl. 16.00)

Patientforeningen inviterer til et møde om Det sammenhængende patientforløb og de udfordringer, der mærkes på hospitaler og hos de praktiserende læger.

Blandt udfordringerne kan nævnes:​

-​Flere ældre og dermed flere syge, og specielt kroniske sygdomme. Sygehuskapaciteten er ikke stor nok, og udgifterne løber løbsk, fordi sygehusbehandlingen er dyr.

-​Der er for store regionale forskelle for både transporten, undersøgelse, behandling, kvaliteten af behandlingen, monitoreringen samt overlevelsen.

-​Usammenhængende behandlingsforløb med dårlig koordinering mellem sygehus og kommune og praktiserende læger.

Ved mødet vil vi debattere hvorledes det sammenhængende patientforløb kan tilrettelægges for at livet gøres nemmere for personalet og ikke mindst patienterne.

16.00 - 16.30 Registrering og kaffe.

16.30 - 16.35 Velkomst ved fungerende formand Kirsten Havemann, Patientforeningen.

16.35 - 17.10 Sundhedspolitisk orientering om det sammenhængende patientforløb v. Jane Heitmann, MF (V), Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

17.10 – 18.00 Spørgsmål / debat

Mødet er gratis og åbent for alle interesserede.

Mødeleder: Kirsten Havemann, fungerende formand

Tilmelding på av@patientforeningen.dk, som også besvarer evt. spørgsmål.

PATIENTFORENINGEN arbejder for et reelt frit læge- og hospitalsvalg, hvor pengene følger patienten. Dermed kan man vælge den bedste behandling og selv bestemme, om den skal være offentligt eller privat og hvor den skal finde sted.

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Rishøjvej 2, 5672 Broby - Telefon 60 39 39 99

  Send en e-mail