Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Referat af Gå-hjem-møde med Jane Heitmann, MF (V) om det sammenhængende patientforløb

​Patientforeningen havde arrangere et ´Gå-Hjem’ møde med Jane Heitmann (Venstre) onsdag den 13 Marts på Christiansborg. Ialt 10 gæster mødte op og bidrog til et meget vellykket møde.


Mødetemaet var Det Sammenhængende Patientforløb med afsæt i Sundhedsreformen, hvor målet er at undgå 500.000 ambulante besøg på sygehuset, fordi flere opgaver kan løses tættere ved hjemmet, og at 40.000 indlæggelser skal forebygges for især ældre medicinske patienter.

Men hvordan sikres en sammenhængende patientforløb? Hvem er ’tovholder’ når en patient overføres fra for eksempel et sygehus til en hjemmekommune, og hvem følger op fremover? Er der kapacitet til at gennemfører reformerne? Vil reformerne medføre mere centralisering og bureaukrati?

Jane gennemgik de udfordringerne, der lå til grund for reformen, nemlig flere ældre og dermed flere syge, og specielt kroniske sygdomme. Sygehuskapaciteten er ikke stor nok, og udgifterne løber løbsk, fordi sygehusbehandlingen er dyr, store regionale forskelle for både transporten, undersøgelse, behandling, kvaliteten af behandlingen, monitoreringen samt overlevelsen og et usammenhængende behandlingsforløb med dårlig koordinering mellem sygehus og kommune og praktiserende læger.

Der er lagt op til at, patienterne skal væk fra sygehusene og i langt højere grad behandles og kontrolleres af de praktiserende læger. Dette kan sænke antallet af ambulante behandlinger på sygehusene med 500.000 i 2025.Dette gøres ved at professionalisere de praktiserende læger i 1900 praksisser (sundhedshuse) med tværfagligt personale, de 98 kommunerne skal overtage flere opgaver og patientrettigheder skal styrkes. Et sundhedsvæsen Danmark der styres af en bestyrelse med 11 personer. Dette skal sikre kvalitetsløft, overvåge akutområdet, patientrettigheder og overenskomsterne samt ensartethed. 21 sundhedsfælleskaber skal bygge bro mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læge, og desuden skal 5 sundhedsforvaltninger overtage regionernes driftsområde.

Til dette er der afsat 6 milliarden frem til 2025.

Der var givet følgende spørgsmål til diskussion

  • Ud fra det ovennævnte, hvordan kan sammenhængen mellem målene, udfordringerne og de valgte strategi forklares? – i stedet for at lave så meget om, hvorfor kunne man i stedet ikke justerer på det der var?
  • Hvordan vil man sikre, at der er kapacitet (veluddannede personer) og tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre dette? - hvilke analyser er lavet, og hvad er resultatet?
  • Hvordan kan et ekstra organisatorisk lag, som også koster mange penge, løse problemet med et sammenhængende patientforløb?

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Rishøjvej 2, 5672 Broby - Telefon 20 96 70 00

  Send en e-mail