Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Tænketanken Mandag Morgen: Kodeks for god sundhedsformidling i digital høring

Modtaget fra teamet for ”kodeks for god sundhedsformidling” i Tænketanken Mandag Morgen

Tænketanken Mandag Morgen har med støtte fra Tryg Fonden og en stribe af centrale aktører på sundhedsområdet og kost- og ernæringsområdet samt medierne udarbejdet et udkast til to frivillige kodekser, der skal højne kvaliteten af sundhedsformidlingen i samfundet. Både den som medierne leverer og den der kommer fra de sundhedsprofessionelle. Derfor er der udarbejdet to kodekser – et for medierne og et for de sundhedsprofessionelle. (Et kodeks er nogle vejledende retningslinjer, som det er meningen at tilbyde alle parter at tilslutte sig, når vi er færdige med teksten).

Med kodekset ønsker Tryg Fonden og Tænketanken Mandag Morgen at forbedre danskernes mulighed for at finde vej i de enorme mængder af god og dårlig sundhedsinformation, som vi møder overalt i vores hverdag.

På samme måde som de frivillige presseetiske regler fungerer som en rettesnor for ansvarlige medierne på ikke mindst rets- og kriminalstoffet, så er formålet med et kodeks for god sundhedsformidling at højne standarden af informationer om sundhed, kost og fødevarer fra såvel myndigheder, sundhedsprofessionelle, forskere samt aktørerne i det brede mediebillede: TV, radio, aviser, magasiner, sociale medier, blogs mm. Forkerte og udokumenterede informationer på netop dette område kan i værste tilfælde koste liv, og i mange tilfælde koste penge brugt på varer og produkter, som ikke har den forventede eller ønskede virkning eller direkte har uheldige bivirkninger.

Udviklingen af de to kodekser for god sundhedsformidling sker i et tæt samarbejde med alle aktører på området. Som et led i processen nedsættes et uafhængigt Forum for god sundhedsformidling, der skal understøtte og følge implementeringen af de to nye kodekser. Ved at tilslutte sig kodekset vil man kunne anvende et særligt digitalt kendemærke, som fortæller, at man overholder de etiske standarder i kodekset.

Hvorfor er det vigtigt?
En analyse foretaget af Tænketanken Mandag Morgen på opdrag af TrygFonden viste en stigende usikkerhed blandt danskerne om, hvad der er sundt og usundt. Med dette afsæt samlede Tænketanken Mandag Morgen og TrygFonden i december 2017 flere end 150 centrale sundhedsaktører til en konference for at diskutere, hvordan man kan kvalificere kommunikationen på sundhedsområdet. Det store engagement i konferencen og villigheden til at finde løsninger afspejlede problemstillingens vigtighed og pegede på, at tiden er moden til fælles retningslinjer for sundhedsformidling.

Vi håber, du/I har lyst til at deltage i debatten og komme med input til de to kodeks.

I er også mere end velkommen til at skrive direkte til os, hvis I har konkrete input til de to kodeks, som også er vedhæftet mailen her.

Planen er, at vi lancerer de to kodeks og debatterer god sundhedsformidling til et event d. 14. maj kl. 14.00-15.30 i vores gård i Ny Kongensgade 10 i København. Der kommer mere information om dette og I er mere end velkommen til denne lancering.

De bedste hilsner og god dag

/På vegne af teamet for ”kodeks for god sundhedsformidling” i Tænketanken Mandag Morgen

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Rishøjvej 2, 5672 Broby - Telefon 20 96 70 00

  Send en e-mail