Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Referat af Patientforeningens generalforsamling 2019

Patientforeningen havde ordinær generalforsamling fredag den 5. april kl. 15.00 på Restaurant Frksbrg, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Finn Elkjær blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2) Formandens beretning.
Fungerende formand Kirsten Havemann fremlagde sin beretning, der blev godkendt efter en række spørgsmål og kommentarer var blevet besvaret.
Den komplette udgave af formandens beretning / årsrapport kan læses her:
(Link til hjemmesiden)

3) Kassererens beretning med fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.

Foreningens kasserer Finn Elkjær fremlagde foreningens reviderede regnskab, der blev godkendt.

4) Budgetorientering og fastsættelse af medlemsbidraget for det kommende år.
Foreningens kasserer Finn Elkjær orienterede om budgettet og størrelsen af medlemsbidraget
Budgettet blev godkendt og det blev besluttet, at det årlige kontingent for firmamedlemskaber skulle være kr. 5.000,-

5) Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling

6) Valg af:
a) medlemmer til bestyrelsen
Kirsten Havemann, Hugo Vandet og Finn Elkjær blev genvalgt, mens der var nyvalg af Niels Jørgen Langkilde og Nicolaj Bøgh

b) 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Bjørn Thomsen
2. suppleant Erik Bach

c) Revisor
Bo Myhrmann blev genvalgt som revisor

7) Eventuelt med generelle drøftelser

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis:
Formand: Kirsten Havemann
Næstformand: Hugo Vandet
Kasserer: Finn Elkjær
Landssekretær, redaktør og forskningskoordinator: Niels Jørgen Langkilde

Referent: Anders Vestergaard

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail