Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Patientforeningens valgudtalelse

Sundhedspolitikken er med i valgkampen. Det hilser Patientforeningen velkomment. Vi opfordrer alle til at stemme og blande sig i debatten. Også klima- og miljøpolitikken fylder meget. De to områder bør i høj grad sammentænkes. Et godt miljø giver færre patienter, så et godt miljø er god forebyggelse.
Patientforeningen kan anbefale, at vælgerne interesserer sig for partiernes sundhedspolitik og lader den være medbestemmende ved stemmeafgivningen.

Ophæv rationeringen på sundhed
For Patientforeningen er det vigtigt, at vi får ophævet rationeringen på sundhed. De lange ventelister må væk, så patienterne kan blive raske og aktive medborgere så hurtigt som muligt. På rigtig mange områder er det en god forretning. Lad os tage et eksempel. Der er i dele af landet mange måneders og nogle steder over et års ventetid på høreapparater. Det holder mange væk fra arbejdsmarkedet, at de ikke kan høre ordentligt. Socialforskningsinstituttet har tidligere opgjort tabet til 2,7 mia. kr. pr. år alene for de 50-64-årige. I dag er pensionsalderen højere, og der er flere, der er eller ønsker at være længere på arbejdsmarkedet, og høretabene sætter tidligere ind. Gevinsten er derfor endnu voldsommere i 2019, og i en tid på stor mangel på arbejdskraft er det bedre at få danske borgere til at høre, så de kan holde sig på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, end det er at have dem på pension. Læg hertil de store menneskelige kvaliteter for den hørehandicappede og de pårørende ved at bevare det sociale liv – det kan slet ikke gøres op i kroner, og det er endda det vigtigste. På dette område kan ventelisterne hurtigt afskaffes, hvis man giver borgerne reel valgfrihed, så alle har mulighed for at vælge mellem offentlig og privat behandling. Det tilskud, som en tidligere regering fjernede fra de hørehandicappede, skal tilbage.

Valgfrihed
Patientforeningen sætter valgfrihed højt. Når vi handler, vil vi vælge frit, om det skal være i Føtex, Brugsen eller Rema1000. Er en butik dårlig, så flygter kunderne, og personalet bliver nødt til at ændre stil eller/og priser, hvis de vil fortsætte. Få butikker har køer på flere måneder, mens det er jo tilfældet på sundhedsområdet. Det må kunne gøres bedre. Giv patienterne noget at vælge imellem, og lad pengene følge patienterne og ikke murstenene. Patienternes frie valg er bedre end de fleste ledelsesteorier på sundhedsområdet. Har patienterne det frie valg, så bliver der også lyttet til dem. Bliver der ikke lyttet et sted, så søger patienterne straks andre steder hen.

Flere læger
Et sådant system kræver flere læger og sygeplejersker. Patientforeningen er stor tilhænger af familielægen, men der skal være mange flere at vælge imellem. En god begyndelse er udspillet fra Regeringen og Dansk Folkeparti til en sundhedsreform med netop flere familielæger. Nogle vil gerne have en ung nyuddannet læge, andre en erfaren kvinde, og nogle en helt tredje med andre kvalifikationer. Danskerne er i den grad vant til at vælge, og det kan de sagtens, når det drejer sig om at vælge læger, klinikker og sygehuse.
Patientforeningen ønsker, at patienter og pårørende høres mere. Det er fint, at den foreslåede sundhedsreform inddrager patienter og pårørende, og det er fint, at der decentraliseres yderligere i den praktiske tilrettelæggelse. Ligeledes er det tilfredsstillende, at man vil sikre befolkningen ensartet behandling landet over. De stærkt svingende behandlingstider og den stærkt svingende behandlingskvalitet i de fem regioner er ikke tilfredsstillende. De nationale krav skal gælde over alt i landet, så pårørende let kan hjælpe og forstå hinanden overalt uden at skulle bruge tid på at sætte sig ind i en anden regions prioriteringer.
Ideen med at have en pengekasse, regionernes, til at klare hospitalsbehandlingen, og en anden pengekasse til at klare den efterfølgende pleje har ikke virket efter hensigten. Der er for megen kassetænkning, for lidt forebyggelse og for dårlig behandling af patienterne i den model. Den bør derfor erstattes af et samlet ansvar med valgfrihed for patienterne. Pengene kommer alle fra skatteborgerne herunder patienterne og deres pårørende.

Behandlingsgarantier og patientrettigheder
Patientforeningen vægter højt, at der kommer udrednings- og behandlingsgarantier, og at de vedtagne garantier overholdes alle steder i landet. Kvinder i Ringsted skal ikke behandles ringere end kvinder i Vejle.

Fejl og utilsigtede hændelser
Med de mange millioner behandlinger, der hvert år foretages i vort sundhedssystem, sker der desværre en række fejl og utilsigtede hændelser. De fleste heldigvis ubetydelige, men der er også alvorlige fejl, hvor patienten kommer mere syg ud af hospitalet end han/hun kom ind. Patientforeningen ønsker en hurtigere og mere rundhåndet hjælp i disse ulykkelige tilfælde. Der må være en stor solidaritet med dem, der således uforskyldt har fået ødelagt deres liv helt eller delvist.
Regioner skal være afskåret fra at anlægge sager mod ofrene for fejlbehandlinger og at kræve udbetalte erstatninger tilbage, med mindre der er tale om svigagtige forhold.

Hygiejne
En del fejl og utilsigtede hændelser kan henføres til alt for dårlig rengøring. Patientforeningen ønsker en meget høj hygiejnisk standard.

Placering af sundhedsinstitutioner
Det er vigtigt at alle sundhedsinstitutioner placeres gennemtænkt i forhold til offentlig transport og mulighed for privat bilkørsel. Mange syge og deres pårørende er mindre mobile. Det skal der tages udstrakt hensyn til ved anlæggelse af parkeringskældre, parkeringspladser og korte gåafstande.

EU’s Patientmobilitetsdirektiv
EU’s Patientmobilitetsdirektiv er implementeret i Danmark, men det er alt for restriktivt. Ved ambulante behandlinger kan man uden problemer få dem gennemført på et andet hospital i et andet EU-land med betaling fra egen region. Der skal forud ske godkendelse til længerevarende behandlinger. Disse regler skal gøres lettere at bruge, og vejledningen i at benytte dem skal være døgnåben og placeres uden for regionerne, så patienterne og de pårørende, der ikke er trænede i dette, kan få hurtig, uvildig og sikker hjælp. Det virker besynderligt, at man godt kan tage pengene med til et tysk eller svensk hospital, men ikke til et dansk hospital. Da danske hospitaler uden for regioner ofte er billigere, så er der ingen økonomisk grund til at nægte den samme behandling billigere et andet sted i Danmark. Betalingen fra den danske region kan naturligvis aldrig overskride prisen på en behandlingen i regionen.

Erstatning ved udskydelse af operationer
For patienterne er det stærkt belastende at blive sendt hjem, fordi en operation er blevet udskudt. Investerede feriedage er tabt sammen med andre følgeudgifter til transport, pasning og vikarer. Derfor skal der være erstatning til patienterne, når sådant sker. Tilsvarende skal udeblevne patienter betale, hvis de udebliver uden rettidigt afbud. Der spildes for mange skattekroner på at vente på patienter, der aldrig dukker op.

Skat på tobak til forebyggelse
Et særligt spørgsmål har været debatteret intenst i valgkampen. Priserne på tobak. Det skyldes, at over 13.000 hvert år dør af rygning, og det skyldes at flere unge er begyndt at ryge. For Patientforeningen er det vigtigt at få stoppet for tilgangen af nye rygere. En forhøjelse af tobaksprisen for alle på over 60 kr. pr. 20 cigaretter kan Patientforeningen tilslutte sig. Det vil kunne give ca. 400 mio. kr. i ekstra indtægter til staten. De midler bør øremærkes til at nedbringe rygning yderligere og til generel forebyggelse af sygdom. Rygning koster samfundet over 50 mia. kr. om året, og det koster ikke kun dødsfald, men også lang lidelse for de ramte og ikke mindst for deres pårørende. Selv om samfundet også får indtægter fra afgifter og færre pensionsudgifter, fordi rygere dør hurtigere, så er denne voldsomme udgift ubærlig i fremtiden i et solidarisk system.
Det skal ikke skjules, at også indsatsen for få danskerne til at vælge en sundere kost, motionere mere og drikke mindre alkohol skal tænkes meget bedre med i forebyggelsesindsatsen i landets kommuner. Patientforeningen er helhjertet tilhænger af kommunale planer på sundhedsområdet med faste måltal, så befolkningen bredt involveres i en bedre sundhedstilstand.
Derfor skal forebyggelse og helbredelse betales af samme kasse. Motivationen til at forebygge, skabe trivsel og et godt miljø skal være i top i landets kommuner.

Patientforeningen ønsker alle et godt valg.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 28. maj 2019

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail