Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Stop sjusk ved lægernes afregning

NIELS JØRGEN LANGKILDE

fhv. MF (K), formand for Patientforeningen


Patientforeningen ser en række tilfælde, hvor afregningerne til lægerne ikke passer med den givne behandling.

Tilfælde af denne form for snyd eller sjusk opdages af regionerne i forbindelse med afregningen
og revisionen, andre opdages af patienter. Senest har TV 2/Fyn 18/7 gravet en række forhold frem, som ikke tidligere har været offentligt kendt.

Patientforeningen mener, at omfanget af unøjagtigheder nu er så stort, at der må gøres noget.

Få andre udbetalinger af så mange og så store beløb sker, uden at modtageren af ydelsen kvitterer for den rette ydelse. Der er bestemt grund til at have stor tillid til næsten alle lægerne, men også denne branche har nu så mange tvivlsomme elementer, som enten sjusker eller snyder.

Det er svært at leve med i en tid, hvor der er uhyre skarp kontrol med sygemeldte, handicappede og brugere, som modtager ydelser. Patientforeningen mener, at kontrollen bør være rimelig alle steder i sundhedssystemet.

Et første skridt vil være at bede alle patienter kvittere for behandlingen efter hver behandling hos lægen.

De este steder kører man kor- tet igennem ved ankomsten, det vil være let at gøre, når man går igen. Patienterne får også på den- ne måde en god fornemmelse af, hvor meget de får for skatte- kronerne.

Der kan selvfølgelig være undtagelser, og de skal løses med rimelighed. Mailkonsultationer kan let tjekkes automatisk, og telefonkonsultationer kan bekræftes via e-boks.

Et første skridt vil være at bede alle patienter kvittere for behandlingen efter hver behandling hos lægen. De este steder kører man kortet igennem ved ankomsten, det vil være let at gøre, når man går igen.

Vi er opmærksomme på, at man- ge patienter ikke tør klage over fejl, da de frygter for reaktioner- ne. Flere har f.eks. mistet egen privatpraktiserende speciallæge på grund af klager.

Trods dette forhold er det rent faktisk patienterne, som står for ca. halvdelen af anmeldelser, der fører til tilbagebetaling. Patient- inddragelse er vejen til et mere sikkert system.

Det er et særligt problem, at så ganske få af de læger, der begår fejlene, ikke mærker nogen kon- sekvens af fejlene. Det kan friste over evne. Lad derfor altid en til- bagebetaling følge af en afgift for ekstra sagsbehandling eller lignende.

Endelig beder vi de overenskomstforhandlende parter om at overveje et mere enkelt takst- system, som giver færre misforståelser og større gennemsigtig- hed for alle involverede parter. Det er i bund og grund lægens tid, man køber. Det ville være et godt udgangspunkt.

Sluttelig vil vi benytte lejligheden til at takke Danske Regioner og lægerne for de ændrede regler for vagtlægernes aflønning.

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Rishøjvej 2, 5672 Broby - Telefon 28 15 29 99 i tidsrummet kl. 12.00 -18.00

  Send en e-mail